Tryghed i eget hjem skal være en selvfølge.

El-Protec kan tilbyde forskellige løsninger, 100% tilpasset den enkelte bruger.

Trådløs overfaldsalarm.

Vores trådløse overfaldsalarm er direkte tilkoblet en godkendt kontrolcentral og familie eller pårørende får direkte besked via sms. Overfaldsalarmen har mange forskellige funktioner og kan opsættes til både ældre og demente, men også til personer der føler sig usikker eller truet. Systemet sender via GSM og har derfor ingen begrænsninger. Til den trådløse overfaldsalarm er der en tilhørende App.

Sikring mod brand:

Med Trueguard 5-i-1 system kan vi sikre effektivt mod brand i hjemmet. Sensoren registrerer både røg, bevægelse og pludselige temperatur stigninger. Dette sikre mod fejl alarmer, grundet røg i køkkenet eller brandeovn/pejse. Kombineret med kamera, kan bruger, familie, pårørende eller kontrolcentrale visuelt sikre om der er brand eller det blot er en fejl.

Tryghedsknap:

Vores system kan tilsluttes en tryghedsknap der enten kan bæres om halsen eller på armen. Man kan selv vælge om signalet skal går til en kontrolcentral eller til hjælper, familie og pårørende. Tryghedsknappen kan række op til 100 meter fra boligen.

Kontakt os på for yderlige hjælp og information.